Toasted Plain Khari (Jai Jalaram)

Rs.60.00

Size
-
+
Real Toast (Jai Jalaram)

Rs.50.00

Size
-
+
Upwas Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.80.00

Size
-
+
Dryfruits Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.95.00

Size
-
+
Fruit Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.80.00

Size
-
+
Brown Toast (Jai Jalaram)

Rs.50.00

Size
-
+
Special Nankhatai (Jai Jalaram)

Rs.55.00

Size
-
+
Gehu Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.50.00

Size
-
+