Toasted Plain Khari (Jai Jalaram)

Rs.60.00

Size
-
+
Brown Toast (Jai Jalaram)

Rs.50.00

Special Nankhatai (Jai Jalaram)

Rs.70.00

Gehu Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.55.00

Real Toast (Jai Jalaram)

Rs.50.00

Size
-
+
Upwas Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.90.00

Size
-
+
Dryfruits Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.100.00

Size
-
+
Fruit Biscuits (Jai Jalaram)

Rs.90.00

Size
-
+